• 1500 av 3000 søkere har fått tilbud om barnehageplass i første tildelingsrunde i Stavanger. Jon Ingemundsen

1500 venter på barnehageplass

Bare halvparten av dem som har søkt om barnehageplass i Stavanger, har fått tilbud i første runde.