Mener voksenvern kan redde liv

Hadde Norge hatt et system for å håndtere bekymring for risikoutsatte voksne hadde Jonny André Risvik trolig vært i live, ifølge eksperter.

Jarle Eknes og Trude Stenhammer i Stiftelsen SOR er rystet av Kampen-saken. Men de mener det er fullt mulig å avverge nye tragedier.
 • Hans Petter Aass
  Journalist
 • Thomas Ergo
  Journalist
Publisert: Publisert:
Jonny André Risvik avbildet av sine overgripere fem dager før sin død.
diakonhjemmet_01.jpg
diakonhjemmet_06.jpg
iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

— Høyst sannsynlig ville Kampen-sakens tragiske utvikling blitt avverget på et tidlig tidspunkt dersom vi hadde hatt gode systemer for å fange opp, videreformidle og håndtere bekymring på en god måte.

Det sier Jarle Eknes og Trude Stenhammer. De er henholdsvis daglig leder og spesialrådgiver ved Samordningsrådet for arbeid for mennesker med utviklingshemming (SOR).

Systemsvik

De mener Aftenbladets reportasjer om Kampen-saken peker på en generell og alvorlig systemsvikt i det offentlige hjelpeapparatet: Denne og liknende saker roper etter en nasjonal avklaring på hvordan hjelpeapparatet skal forholde seg til funksjonssvake, risikoutsatte mennesker som trenger hjelp og beskyttelse, men ikke evner å be om eller takker nei til dette.

Les også

Fylkesmannen skal granske Kampen-saken

I den nye stortingsmeldingen for utviklingshemmedes levekår er det besluttet å lage nasjonale retningslinjer for varsling av seksuelle overgrep.

— Men dette er langt ifra nok. Dette fanger kun opp håndteringen av seksuelle overgrep mot de med diagnosen utviklingshemming. Personer med utviklingshemning er dessuten utsatt for en rekke andre overgrep enn av seksuell karakter, sier Eknes og Stenhammer.

Ingen hemmeligheter

De håper Kampen-tragedien kan bidra til at politikerne vurderer et helt konkret tiltak:

— Vi mener det bør etableres et varslings-, etterforsknings- og oppfølgingssystem for alle risikoutsatte voksne. Et slikt system krever minimalt med ekstra ressurser. Og det vil utgjøre en stor forskjell for rettssikkerheten til risikoutsatte grupper.

De to peker på at et slikt system, et slags voksenvern, ble innført i England og Wales allerede i 2000. Det kalles SOVA, Safeguarding of vulnerable adults (se faktasak).

— Med en tverrdepartemental innsats kan vi få et SOVA-system også her i Norge, sier Eknes og Stenhammer.

Les også

Jonnys foreldre stoler ikke på kommunen

Hovedpoenget deres er at en uavhengig instans, som Fylkesmannen, koordinerer og sikrer påtalemyndighetens eller hjelpeapparatets oppfølging av bekymringsmeldinger om risikoutsatte voksne.

— På denne måten kan man bedre rettsvernet til risikoutsatte voksne, ikke bare utviklingshemmede, men også eldre, personer med fysiske funksjonsnedsettelser, psykiatriske pasienter og andre, sier Eknes og Stenhammer.

Jonny André Risvik avbildet av sine overgripere fem dager før sin død.

— Ville ha varslet

— Hadde Kampen-saken skjedd i England, ville de ansatte ved Nav eller helse- og sosialkontorene trolig ha varslet SOVA-teamet i fylket lenge før tragedien hadde fått utspille seg, sier Trude Stenhammer. Hun jobbet i flere år med slike saker i Surrey, som var et foregangsfylke under innføringen av SOVA-systemet i England.

Å lære hva hjelpeapparatet kunne gjort bedre i hver sak, er en viktig del av prosedyren i England.

— Selvfølgelig burde Stavanger kommune på eget initiativ ha forsøkt å ta lærdom av en så tragisk og grotesk sak som Kampen-saken. Selv om kommunen mente den ikke hadde gjort noe galt, burde den ha gjennomgått alle sine handlinger, prosedyrer, sin forståelse av og tilnærming til saken. Da kunne man ha avdekket forhold som kan bedres og dermed forebygge liknende hendelser i framtiden, sier hun.

Stenhammer og Eknes gjenkjenner problemet med brukere som avviser tilbud om hjelp.

Les også

- Kunne avverget tragedien

— Men i ettertid er det tydelig at kommunen burde ha gått tyngre inn i tida like før tragedien utspilte seg. Det fremstår da som tydelig at Jonny ba om hjelp. At kommunen ikke var lydhør nok da, kan ha sammenheng med at de ansatte delvis har resignert etter mange års "lært hjelpesløshet", og ikke grep sjansen da den dukket opp, mener de.

- Hindrer handlingslammelse

— Da Jonny varslet om at han var redd, ble utnyttet og ville vekk fra samboeren han fryktet, ville vi i England umiddelbart satt i gang med å finne et alternativt botilbud til ham. Vi ville også hatt en klar tidsfrist for hvor raskt dette måtte skje. Det samme ville vi hatt når han senere ba om miljøtjenester i Kampensgata. SOVA er et system som avverger at risikoutsatte faller mellom to stoler og blir offer for handlingslammelse, sier Stenhammer.

De er skeptiske til at Stavanger kommune under debatten om Kampen-saken har argumentert med at det er vanskelig å bruke tvang overfor farlige personer.

— Først og fremst kommer man i posisjon til å hjelpe en person ved å bygge opp gode relasjoner. Da kan man få innpass der andre blir avvist.

De to påpeker også at fylkesmennene i Norge i 80 prosent av sine godkjenninger av tvang, gir fritak fra kravene til kompetanse hos ansatte. - Kommunalt ansatte uten tilstrekkelig opplæring blir satt til å yte tjenester til personer som kan være til fare for seg selv og andre. Det er opplagt at dette kan føre til at situasjoner kommer ut av kontroll.

Les også

Jonnys siste uker

Samordningsrådet for arbeid for mennesker med utviklingshemming (SOR)

har presentert Englands varslingssystem for Barne-, -inkluderings og likestillingsdepartementet.

— Responsen har vært positiv. Men så langt har ikke nok skjedd. Satser Norge på et varslingssystem med en tverrfaglig tilnærming, kan vi hindre at noe liknende skjer igjen.

Lære av Kampen-saken?

Kampen- og beslektede saker har medvirket til at Stiftelsen SOR vil arrangere en nasjonal fagkonferanse med tittelen "Selvbestemmelse til besvær".

— Hjelpeapparatet i Norge kan lære mye av Kampen-saken. Hvordan skal vi forstå begreper som selvbestemmelse og nødvendig helsehjelp? Når kan hjelpeapparatet si "Her er ikke alt som det skal være" og gripe inn? Hvordan skal vi håndtere bekymringer? spør Jarle Eknes og Trude Stenhammer i Stiftelsen SOR.

Publisert:
 1. Stavanger

Mest lest akkurat nå

 1. Nå skal det avgjøres - når Sandnes helt til topps i Bocuse d’Or?

 2. E39 er åpen igjen etter at tankbil veltet

 3. Sandnes venter litt med gjenåpningsfesten

 4. Viking-trenerne har holdt ord: – Føler vi er på rett vei

 5. 20 grader i dag, uvær til natten

 6. Ferde vil øke bom­takstene på Nord-Jæren