Positive til Ryfast, men...

I går kveld ble det holdt folkemøte på Hundvåg om Ryfast. De rundt 50 fremmøtte virket positive, men ble mer betenkte da temaet gjaldt nye bompenger og økt trafikk.