Ser på felles legedistrikt i Ryfylke

Dei 1000 innbyggjarane i Forsand er ikkje lenger utan lege. Kommunen har skaffa hjelp to-tre dagar i veka ut året, opplyser rådmann Terje Nysted.