Avklaring neste uke

Tidlig i neste uke vil NSB gi svar på om Paradis blir en alternativ til plassering av en ny stadion.