Vil ikke lage humper

I desember 1998 behandlet bydelsutvalget på Ganddal et forslag om å lage en hump i Telefonveien like ved Ganddal skole. Først i disse dager får bydelsutvalget svar. Det er ikke særlig positivt. Byplansjefen skriver at en hump i veien vil føre til en «mer uryddig situasjon». Han mener tiltaket sannsynligvis vil ha liten fartsdempende effekt siden fartsnivået allerede er lavt og fordi det allerede er en hump i veien.