Gratis barnehage for funksjonshemmede

En ny dom kan få føre til endret praksis i mange kommuner, blant annet Sola: Sterkt funksjons— hemmede kan ha krav på gratis barne- hage.