Kirke sparer med gass

Som den første kirken i Norden, blir Julebygda kapell oppvarmet med gass. Besparelsene vekker oppsikt.