2230 døgn for lenge på sykehus

Sentralsjukehuset får i år et underskudd på om lag 30 millioner kroner. Neste år må sykehuset behandle færre pasienter for å spare penger. Samtidlig legger utskrivningsklare pasienter beslag på sykehussenger fordi hjemkommunene ikke greier å stable på beina et tilbud til sine gamle og syke.