Kunstneren utsmykker egen arbeidsplass

Hjelpepleier Ingunn Loftheim kan mer enn å pleie. I går ble to av hennes malerier overrakt Åseheimen.