Altfor stygt i bydelssentrene

De fleste bydelssentrene i Stavanger har vokst fram som resultat av en historisk utvikling. En butikk i et veikryss var starten. Derfor ender senternavnet ofte på «-krossen».