• Dette bildet av Ryfast-anlegget på Buøy er tatt 6. juni, dagen etter at kommunen mottok støyrapporten fra Risa. Bildet viser at arbeidet på det tidspunktet allerede var godt i gang. FOTO: Jon Ingemundsen

Ryfast-naboer får flytte fra støy

Tre familier på Buøy får flytte på hotell mens arbeidet med Hundvågtunnelen er på sitt mest støyende.