Skogbrann på Fogn

Lokale innbyggere startet slokkingen før brannvesenet kom fram.