• 42-16393440_SCC-AI_1511504a.jpg � Tetra Images/Corbis/Corbis RF

Se hvilket kredittkort som er best i kåring

Skandiabanken kommer best ut i en helt fersk test av kredittkort.