• Kinesiske «John» ble funnet av Norsk Folkehjelp etter å ha vært ute i uvær i 10 timer. Tor Inge Jøssang

Slik skal Preikestolen bli sikrere

Det settes i verk fem strakstiltak som skal hindre at kinesiske «John» og andre går seg vill på turen til Preikestolen.