• Jane Dorner målar is på Eldsvatn fredag morgon. Rovernes beredskapsgruppe

Trygg is og flotte forhold på fjellet

Beredskapsgruppa i Sirdal melder om trygge vatn både på Kregletjøn og Eldsvatn i Sirdal.