• Prima-eier Anbjørn Øglend og hans fusjonskamerater i Nortura måtte jenke seg for å få Konkurransetilsynet med på transaksjonen i Kviamarka i Hå. Geir Sveen

Konkurranse-ja til Nortura og Prima

Konkurransetilsynet stanser likevel ikke oppkjøpsavtalen mellom samvirkeeide Nortura og private Prima. Men foretakssammenslutningen blir mindre omfattende enn selskapene planla.