Beboere slokket matoljebrann

Matlaging førte til full utrykning i Sokndal, men beboerne fikk selv kontroll på brannen.