• Historiker Hallvard Nordås advarte mot det han kaller for "den blinde farten" i utviklingen på Jæren. Ola Fintland

200 år på 210 minutter

Historiker Hallvard Nordås mener at den jærske drivkraften som har ryddet og dyrket opp jorden på Jæren kan bety slutten for det samme jordbruket.