SYkepleiermangel i Sola

SOLA: En av fire sykepleierstillinger i Sola står ubesatt. I alt mangler kommunen sykepleiere til 14,5 årsverk, eller 25 prosent av de i alt 58 sykepleier årsverkene i kommunen.