Bruker to mill. for mye hver måned

Antall barn og unge som trenger hjelp fra fylkesbarnevernet har totalt økt med 20 prosent så langt i år. Prognosene viser ingen nedgang.