Sprengt hos legene i sommer

Manglende legedekning og ferieavvikling gjør at stadig flere pasienter blir avvist på legesentrene. Helsesjefen mener at de fleste i køen ikke trenger legebesøk.