• Pedagogisk leder Maria My Abrahamsson (t.h) i Brueland barnehage bruker ipad til å registrere det meste av det Guro Kjosmo-Stangeland (6) foretar seg i løpet av dagen. Mor Nina Kjosmo-Stangeland blir informert digitalt ved hjelp av datasystemet Vigilo. Tommy Ellingsen

Digitalt bleieskift

Nina Kjosmo-Stangeland bruker mobilen til å sjekke bleieskift, aktiviteter og sovestunden til sine to barn i Brueland barnehage.