• Høyres Kåre Reiten (til venstre) og Venstres Per A. Thorbjørnsen (til høyre) er leder og nestleder av kommunalstyret for levekår. Fredrik Refvem

Vil bygge boliger til utviklingshemmede for 110 millioner

Mandag 27. oktober kommer bystyret til å vedta at Stavanger skal bygge ut boliger til utviklingshemmede for 110 millioner. Fredag 31. oktober får vi vite om rådmannen setter av pengene som trengs.