• Ole Kvadsheim og rundt 30 andre mener det er inhumant å forby tigging. Kristian Jacobsen

Slik protesterte de mot tiggeforbudet

Ole Kvadsheim og 30 andre satte seg ned på Arneageren med et pappkrus. For å vise hva de mener om forbudet mot å gjøre nettopp det.