Finnøy kan bli landfast i 2007

Går alt etter Vegsjefen sine planer, er Finnøy landfast våren 2007. Da kan de fleste hurtigbåter byttes mot busser til Stavanger.