Viksveen-beslaget videre for retten

Den spionsiktede Stein Viksveen kommer til å påkjære kjennelsen i Oslo forhørsrett om beslaget av telefonlister, adressebøker og andre dokumenter fra hans hjemmekontor i Brussel.