Hudfletter redningstjenesten

Søsteren til den britiske basehopperen som døde i 2000, kommer medsterk kritikk av norsk redningstjeneste.