Rådgivning satt i system for funksjonshemmede

Funksjonshemmede skal lettere få greie på sine rettigheter. Rogaland er nå med i et treårig veiledningsprosjekt.