• Evy Lode Jonassen (til venstre), Aud Jorunn Egeland og Jan Jonassen er med i «Kæ seie bonden», videoen der bøndene er klare i sin tale til regjeringen. Rogaland Bondelag

Tviler på Youtube som politisk kanal

«Kæ seie bonden» har over 200.000 visninger på Youtube, men forsker Magne Martin Haug tror seereksplosjonen har liten politisk effekt.