• En tippbil fikk kjøreforbud på grunn av overlast.

Lasten veide 4,7 tonn for mye

Blant 32 kontrollerte kjøretøy på E39, hadde 17 mangler.