Dette er målene:

Dette er kommuneadministrasjonens ni foreslåtte målsettinger for Sandnes kommune fram til 2017. Målene er ikke i prioritert rekkefølge. Underpunktene er strategier for å nå målene. Kommentaren blir gitt i forhold til tidligere mål og er ikke en del av kommunens vurdering.