• Foreldrene Arvid Aarsland, til venstre, og Stig Sabalis er frustrerte over måten kommunen har behandlet familier med skoleklare barn på ved Fiskebekk på Ålgård. Kristina Zimmer

Fikk 24 timer på å velge skole

Familier i Gjesdal trodde barna skulle begynne på Solås skole til høsten. I februar fikk de beskjed om at barna måtte til Ålgård. Tirsdag ringte skolesjefen: Barna kan begynne på Solås likevel, men valget må tas innen 24 timer.