• Njåskogen i Klepp og Time er en av Jærens Skoglags mest sentrale eiendommer. Området har stor rekreasjonsbetydning og gir også skoglaget inntekter gjennom hogst og bompenger. Jon Ingemundsen

Jæren Skoglag: Time-aksjer foreløpig ikke i spill

Time kommunes eierpost i Jæren Skoglag kan potensielt være verdt et tosifret millionbeløp. Eventuelt salg haster ikke, mener ordføreren.