• Når taket suger vann, spares avløpsnettet for mye. FOTO: Bengt M. Tovslid

Grønne tak mot flom

Stavanger kommune har fått 3 millioner kroner i forskningsmidler for å finne fram til løsninger som kan hindre oversvømmelse.