• Ordførar Mons Skrettinglaned (H) peikar mot dei nye utbyggingsområda i Stokkalandsmarkene. Her på uproduktiv jord sør i Hå, skal framtida byggjast. Pål Christensen

Full krasj om Hå si framtid

Medan ordførar Mons Skrettingland peikar mot Stokkalandsmarka og sørover, peikar tidlegare ordførar Terje Mjåtveit mot Nærbø. Det gir full krasj når planane skal leggjast.