Mobiliserer for nynorsk

Mange i Sviland opplever forsøket på å skifte målform som nok et angrep på bygdekulturen. Nynorskfolket vil mobilisere.