• Kåre Reiten er politisk sjef for helse- og sosialetaten i Stavanger. Han mener Stavanger må ta i bruk andre måter å få ned ventelistene på kommunale boliger på, enn å bare bevilge mer penger til å kjøpe nye boliger.

Slik vil Høyre kutte boligkøen

Mer penger til kjøp av nye kommunale boliger er ingen løsning på problemet med at 201 står på venteliste. Det mener Høyres Kåre Reiten.