• Jæren Skoglag sitter på store eiendommer og store verdier. Et 100 mål stort sannsynlig framtidig utbyggingsområde som overlapper med selskapets eiendom på Orstad-Kalberg kan være verdt over 100 millioner kroner. Her fra Njåskogen. (Foto: Jon Ingemundsen) Jon Ingemundsen

Begraver stridsøksa i Jæren Skoglag

Flertallet av aksjonærene i Jæren Skoglag AS, regionens største private grunneier, avviser vedtektsendringer som kan åpne mer opp for investorer og ny kurs for selskapet.