• HV08 er helt avgjørende for å avvikle Landsskytterstevnet på Vatne. (Arkivbilde)

270 HV-soldater gjør viktig jobb

270 HV-soldater er utkommanderte for å gjøre en jobb under Landsskytterstevnet på Vatne, og de våpenkyndige fra HV08 blir nøkkelpersoner i arbeidet med sikkerhet.