• Mellom Myklabust og Arboretet er det nesten uframkommelig for sopp-plukkere og turgåere. Einar Brandsdal håper Statskog rydder opp, men ifølge skogbrukssjefen i Sandnes blir kvisten liggende til den råtner. Tommy Ellingsen

Ser ikke skogen for bare kvist

Turgåere reagerer på at ennå ikke er ryddet opp i alt hogstavfallet i Melsheia. Men skogbrukssjefen sier avfallet blir liggende.