Dette er vanskeligst:

Tall fra HiS viser at følgende fag er de vanskeligste å komme inn på: