• No er det slutt på å produsera Jarlsbergost her i Nærbø sentrum. Skal kommunen engasjera seg i etterbruken? er spørsmålet Nærbølista er svær topptatt av. RAMBØLL

Berre meieritomta skapte temperatur

Stor enighet og mange honnørord i budsjett-debatten i Hå. Men meieritomta på Nærbø, var det som venta varmt rundt.