• Inngangsparti AH.jpg

Nytt bygg for alle arkivene

I dag ligger alle arkivene i fylket på ulike steder. I 2017 skal de samlet i et nytt bygg i iPark på Ullandhaug.