• De to hermetikkbygningene på Eiganes blir stående. Også deler av interiøret i Hermetikkfagskolen (til høyre) skal nå vernes. Jon Ingemundsen

Hermetikken ble vernet likevel

Et flertall i bystyret i Stavanger vedtok mandag kveld at vesentlige deler av interiøret i Hermetikkfagskolen skal bevares likevel. Dette gjelder både inngangsparti, trapperom, heisen og festsalen i toppetasjen.