• Ane Mari Braut Nese, Mons Skrettingland, Jan Sigbjørnsen, Trond Arne Pedersen, Henry Tendenes og Leif Erik Egaas fant ikke samme om en utvidet turistvei. Arnt Olav Klippenberg

Parkerer forlenget turistvei

Jærordførerne hadde et lite formøte med veivesenet. Her ble ideen om å forlenge Turistvei Jæren lagt død før møtet med ordførerne fra Flekkefjord, Sokndal og Eigersund startet.