• Mot slutten av 2016 åpner vi Rundeskogen boas her, lovet rådmann Bodil Sivertsen og ordfører Stanley Wirak (Ap) i mars i år. De stod da utenfor ICA i Stavangerveien på Lura. Hele kvartalet skal transformeres til moderne bydelssenter for Lura. Carina Johansen

Frp dropper privat drift av nytt sykehjem

For fire år siden var de politiske partiene enige om at private skulle drive det neste sykehjemmet som bygges. Nå dropper Frp og Ap konkurranseutsetting.