• Elisabeth Tipple og Ina Røssland, som er pedagoger i Jønningheia barnehage, tror ikke politikerne er klar over konsekvensene av vedtaket de har gjort om å kutte støttetimer i barnehagene. Pål Christensen

Barna som mister støttetimer, er de svakeste

I to år har barnehageansatte i Sandnes lært om viktigheten av å ta tak i barns utordringer før de blir uhåndterlige. Nå er behovet for støttetimer så stort at barn uten diagnoser mister tilbudet. Pedagoger fortviler.