• Det er strenge krav til dem som skal utføre sprengningsarbeid, og denne gangen hadde ingen av arbeiderne godkjenning til å drive med sprengingsarbeid. Jon Ingemundsen

Tunnelsprenging stoppet umiddelbart

En rutinekontroll avdekket at ingen av arbeiderne som holdt på med sprengningsarbeid i Eiganestunnelen, hadde papirer på at de har lov til å drive med det farlige arbeidet.