• Det lille pensjonat som holder til 2., 3. og 4. etasje i Langgata, har historie tilbake til 1860-årene, men eieren har ifølge byggesakssjef Brox i Sandnes gjort endringer som ikke er godkjent, og har pådratt seg brudd på brannforskriftene. Derfor har Brox nedlagt forbud mot bruk Lars Idar Waage

Trosser forbud mot å bruke Det lille pensjonat

Byggesakssjefen la ned forbud mot all bruk av Det Lille Pensjonat i Langgata 12. januar i år. Innehaveren mener det er feil, har klaget til Fylkesmannen og leier fortsatt ut tredje og fjerde etasje. Nå kan politiet bli bedt om stenge.